Bắc Ninh: Quy hoạch, phát triển đô thị, nền tảng để thu hút đầu tư

Thứ ba, 23/08/2022 14:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Xác định phát triển đô thị và kết cấu hạ tầng đồng bộ, theo hướng hiện đại là một trong những khâu đột phá nhằm xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị động lực trong khu vực đồng bằng sông Hồng, ngành chức năng chủ động nâng cao chất lượng công tác quy hoạch (QH), phát triển đô thị (PTĐT) trên địa bàn tỉnh, phấn đấu nâng tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh năm 2022 đạt khoảng 43%.

Quế Võ đang đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển đô thị đáp ứng mục tiêu phát triển lên thị xã.

Trước kỳ vọng của chính quyền và người dân về đô thị “Hiện đại, văn hiến, sinh thái”, hiện nay, công tác QH xây dựng và PTĐT được ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu đồng bộ, khoa học, có sự đột phá, tầm nhìn dài hạn và phát triển bền vững. Đặc biệt, đã làm rõ chức năng, tính chất của đô thị Bắc Ninh trong vùng Thủ đô, để xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mang tính khoa học, phù hợp với thực tiễn bảo đảm mục tiêu trước mắt và lâu dài với chiến lược hoàn thiện các tiêu chí là đô thị loại I, thành lập các thị xã và thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong những năm gần đây, Sở Xây dựng chủ động phối hợp với các ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ về công tác QH và PTĐT. Cụ thể, đã hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch chung (QHC) đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đang trình Bộ Xây dựng thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hoàn thành, trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án Điều chỉnh QHC đô thị Yên Phong đến năm 2035, QHC đô thị Tiên Du. Tập trung chỉ đạo lập điều chỉnh đồ án QHC đô thị Gia Bình, lập QHC đô thị Lâm Thao, Trung Kênh (Lương Tài).

Sở Xây dựng chủ động tham mưu đề xuất UBND tỉnh lập các đồ án QH đô thị, QH xây dựng làm cơ sở để thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tập trung rà soát, đề xuất điều chỉnh các đồ án QH phân khu đô thị (KĐT) như: Khu vực Tam Sơn - Tương Giang (Từ Sơn); Trạm Lộ - Ninh Xá - Gia Đông (Thuận Thành); Đại Xuân - Nhân Hòa, Quế Tân - Việt Hùng, Phố Mới mở rộng (Quế Võ), Đại Đồng - Tri Phương (Tiên Du...). Lập QH chi tiết KĐT, khu nhà ở quy mô lớn như: Các KĐT có diện tích từ 25,9 ha đến 360 ha thuộc ranh giới đồ án QH phân khu KĐT Tây Bắc; KĐT 300 ha tại các phường Đại Phúc, Vân Dương, Nam Sơn và Khắc Niệm (thành phố Bắc Ninh); KĐT dịch vụ KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh... phù hợp với QHC đô thị và các quy chuẩn hiện hành. Bên cạnh đó, vấn đề khá cấp bách là việc điều chỉnh QHC xây dựng Nông thôn mới tại các xã gắn với QH PTĐT tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, đáp ứng mục tiêu phát triển lên phường đang được ngành chức năng quan tâm thực hiện.

Năm 2022, Sở Xây dựng tập trung thực hiện rà soát báo cáo UBND tỉnh và đề xuất thu hồi các văn bản giới thiệu địa điểm, tài trợ QH các KĐT chậm triển khai. Nghiên cứu, xây dựng đề án QH các Trạm sạc điện xe ô tô, xe máy (bố trí tại các khu đô thị, khu chung cư, tòa nhà văn phòng…); rà soát yêu cầu các cây xăng, trạm dừng nghỉ trên địa bàn tỉnh có phương án lắp đặt bổ sung các trạm sạc điện. Rà soát toàn bộ quỹ đất dọc tuyến đường Vành đai 4 (nhất là các khu vực gần nút giao với đường Vành đai 4), đề xuất không gian PTĐT bảo đảm định hướng đô thị loại I đến năm 2030, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 6 tháng đầu năm 2022 Sở Xây dựng và các địa phương thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 56 đồ án QH; cung cấp thông tin QH, chứng chỉ QH, thỏa thuận QH cho 66 dự án; giới thiệu khảo sát địa điểm 101 dự án.

Ngành Xây dựng còn chủ động triển khai và hoàn thành điều chỉnh Chương trình PTĐT tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, lập Chương trình PTĐT Tiên Du; phối hợp với UBND các huyện lập và trình Bộ Xây dựng thẩm định công nhận đô thị Yên Phong, đô thị Quế Võ (trên phạm vi toàn huyện) đạt tiêu chí đô thị loại IV; đang triển khai lập Đề án công nhận đô thị Tiên Du là đô thị loại IV trình HĐND tỉnh; phối hợp triển khai lập đề án thành lập thị xã Thuận Thành, Quế Võ trình Bộ Nội vụ thẩm định. Ngành còn cập nhật các KĐT quy mô lớn vào Chương trình PTĐT theo chỉ đạo của tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương lập kế hoạch PTĐT, danh mục các dự án KĐT để báo cáo UBND tỉnh.

Hướng đến tiêu chí đô thị loại I, ngành Xây dựng tập trung hướng dẫn các huyện công bố, công khai đồ án QHC đô thị Tiên Du đến năm 2035, đồ án điều chỉnh QHC đô thị phố Mới và phụ cận đến năm 2040 đã phê duyệt. Đồng thời, thực hiện rà soát các đồ án QH phân khu, QH chi tiết đã và đang triển khai về các chỉ tiêu QH, sự phù hợp với định hướng QHC đô thị Bắc Ninh.

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)