Xây dựng chế độ thưởng hợp đồng xây dựng

Thứ hai, 18/07/2022 15:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ thưởng đối với các chủ thể có liên quan đến triển khai đầu tư xây dựng dự án.

Xây dựng Nghị định quy định chế độ thưởng đối với các chủ thể có liên quan đến triển khai đầu tư xây dưng dự án.

Nhằm bảo đảm vừa khuyến khích sáng tạo và nâng cao tinh thần trách nhiệm, vừa phòng ngừa các vi phạm trong quá trình xây dựng và vận hành công trình, dự án, tại Thông báo số 46/TB-VPCP ngày 19/2/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy định chế độ thưởng, phạt đối với các chủ thể có liên quan đến triển khai đầu tư xây dựng dự án (trong đó có dự án đường cao tốc).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập Ban soạn thảo quy định chế độ thưởng, phạt đối với các chủ thể có liên quan đến triển khai đầu tư xây dựng dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và một số công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải gồm đại diện các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tư pháp, Tài chính và một số đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở ý kiến thành viên Ban soạn thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung như: Thể thức thức văn bản; phạm vi và đối tượng áp dụng; nguồn kinh phí…

Về phạm vi điều chỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 37/2015/NĐ-CP việc phạt hợp đồng đã có quy định tương đối cụ thể và trên thực tế đã được áp dụng phổ biến thông qua việc giảm trừ giá trị thanh toán gói thầu. Trong đó, quy định cụ thể về nguồn tiền thưởng trong tổng mức đầu tư chưa có nên việc thưởng hợp đồng dự án sử dụng vốn đầu tư công chưa được áp dụng. Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đâu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phạm vi điều chỉnh của Nghị định chỉ bao gồm nội dung về thưởng hợp đồng xây dựng (không quy định về phạt hợp đồng).

Sau khi xem xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của một số Bộ liên quan, tại Công văn số 4434/VPCP-CN ngày 15/7/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và Bộ Xây dựng; lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ thưởng đối với các chủ thể có liên quan đến triển khai đầu tư xây dựng dự án (trong đó có dự án đường cao tốc) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 7/2022.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)