Thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 17/06/2022 14:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chiều 16/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV với tuyệt đại đa số đại biểu tán thành.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV với tuyệt đại đa số đại biểu tán thành - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Nghị quyết, sau 19 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 5 luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Điện ảnh, Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Cảnh sát cơ động; thông qua 17 nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Dầu khí (sửa đổi); xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2022, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV…

Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chủ động, linh hoạt, kịp thời triển khai các nghị quyết của Quốc hội về phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. 

Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các cơ quan tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra, trong đó tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp.

Đó là, bám sát diễn biến và dự báo tác động của tình hình kinh tế, chính trị thế giới và động thái chính sách của ngân hàng trung ương các quốc gia, nhất là các nền kinh tế lớn, để kịp thời có giải pháp phù hợp, sát thực tiễn, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; triển khai hiệu quả, đồng bộ các dự án, công trình trọng điểm quốc gia và 3 chương trình mục tiêu quốc gia…

Kiểm soát chặt chẽ lạm phát, nợ xấu và có giải pháp căn cơ, bền vững nhằm định hướng nguồn lực của nền kinh tế vào sản xuất, kinh doanh; bảo đảm cân đối cung-cầu, bình ổn giá cả hàng hóa, nhất là giá xăng, dầu…

Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cân đối hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ; chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Triển khai hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động; có giải pháp tăng thu nhập để bảo đảm cho người lao động và gia đình ổn định cuộc sống

Tập trung triển khai xây dựng các dự án, công trình quốc phòng, an ninh; kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền làm rõ chủ trương, quan điểm, chính sách đối ngoại của Việt Nam; theo dõi sát các vấn đề trong khu vực và quốc tế để có giải pháp ngoại giao phù hợp.

Tiếp tục khẩn trương rà soát, giải quyết các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng, bảo đảm việc giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri; tập trung giải quyết dứt điểm một số kiến nghị cử tri đã kiến nghị nhiều lần, các vấn đề nổi cộm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)