UBND tỉnh đánh giá 5 chuyên đề tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Yên Bái, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ năm, 12/05/2022 14:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chiều 10/5, UBND tỉnh Yên Bái làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tư vấn đánh giá và cho ý kiến vào 5 chuyên đề tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Yên Bái. Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đơn vị tư vấn đã trình bày tóm tắt 5 chuyên đề tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau khi nghe các đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt các chuyên đề đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào bố cục, nội dung cụ thể của từng chuyên đề.

Đối với chuyên đề về thực trạng và phương án phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới cơ sở văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí tỉnh Yên Bái đơn vị tư vấn đã bám sát vào các căn cứ pháp lý đảm bảo phù hợp với nội dung chuyên đề, đã cập nhật các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Về đánh giá thực trạng các số liệu được lấy từ khảo sát thực tế tại các đơn vị, địa phương, các báo cáo, số liệu của tỉnh, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về nội dung cơ bản bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các văn bản quy định của Trung ương, của tỉnh phù hợp với các quy hoạch chuyên đề một số lĩnh vực…Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng chuyên đề còn nhiều điểm chưa logic; phần phương hướng, giải pháp còn chung chung; các nội dung còn nhiều điểm chưa thống nhất cần cập nhật và điều chỉnh lại; cần bổ sung thêm về mục tiêu phát triển và định hướng cụ thể cho từng giai đoạn để đảm bảo phù hợp và thống nhất; về nguồn lực cần đánh giá rõ hơn các giải pháp triển khai thực hiện; bên cạnh đó cần làm rõ về nhu cầu sử dụng đất di tích, danh lam thắng cảnh liên quan đến chuyên đề quy hoạch sử dụng đất; rà soát sửa lại văn phong, từ ngữ cho phù hợp, khoa hoạch và chính xác…

Đối với chuyên đề thực trạng và phương án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 các đại biểu nhất trí với với bố cục của chuyên đề, tuy nhiên đánh giá chung tổng thể chuyên đề còn dài, dàn trải và thiếu số liệu, cần cập nhật lại số liệu về thực trạng nguồn nhân lực và số liệu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…; chưa đánh giá được chất lượng nguồn nhân lực; phần dự báo về phát triển chưa có số liệu xác định rõ nhu cầu nguồn nhân lực gắn với đào tạo nguồn nhân lực; phát triển mục tiêu phát triển chưa rõ còn chung chung; phải có giải pháp quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực cho từng địa phương, từng ngành, từng lĩnh vực; bổ sung thêm phần định hướng… bên cạnh đó, phải xác định rõ được nguồn lực đầu tư và giải pháp triển khai thực hiện; cần bổ sung về cơ chế chính sách riêng đối với các đối tượng thu hút; phần tổ chức thực hiện cần xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các địa phương…

Về chuyên đề thực trạng và phương án phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung chuyên đề, đồng thời đề nghị cần tách riêng phần giải pháp đối với cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; cần phân tích, đánh giá rõ về hệ thống y tế ngoài công lập; về giải pháp nâng cao năng lực y tế dự phòng; giải pháp về chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế…

Đối với chuyên đề thực trạng và phương án bố trí không gian và phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn; phát triển nhà ở, phát triển đô thị tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, các đại biểu đề nghị cần xem xét bổ sung, cập nhật thêm một số xã vào quy hoạch đô thị trong giai đoạn tới; về quy hoạch sử dụng đất cần cập nhật số liệu đồng bộ với các chuyên đề quy hoạch khác; nghiên cứu bổ sung về đánh giá thực trạng của thị xã Nghĩa Lộ; bổ sung thêm một số tuyến đường quốc lộ; cập nhật lại hạ tầng các khu công nghiệp; điều chỉnh lại số liệu trong các bảng biểu và phụ lục…

Về chuyên đề thực trạng và phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng nên bám theo Luật và các văn bản hướng dẫn về xây dựng; cần đưa ra những định hướng chính và cụ thể; đồng thời bổ sung điều chỉnh về định hướng phát triển của từng vùng và từng địa phương; về tầm nhìn cần đưa ra được phương án theo từng giai đoạn cụ thể đến năm 2050; rà soát, cập nhật lại diện tích đất quốc phòng; xác định lại các tiểu vùng; đề nghị bổ sung hệ thống bản đồ; bên cạnh đó, cần làm việc trao đổi để bổ sung các số liệu theo các chuyên đề quy hoạch của các lĩnh vực đảm bảo đồng bộ…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và các đơn vị tư vấn trong quá trình xây dựng các chuyên đề.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ về nội dung của một số chuyên đề cần phải cập nhật và điều chỉnh lại các số liệu để đảm bảo đồng bộ và thống nhất; việc đánh giá thực trạng còn chung chung, một số nội dung còn dàn trải, chưa bao trùm và thống nhất với chuyên đề của một số lĩnh vực; mục tiêu và giải pháp chưa cụ thể…

Đồng chí đề nghị các đơn vị tư vấn cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các sở, ngành và địa phương, đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục trao đổi, xem xét, tính toán để điều chỉnh, bổ sung, cập nhật số liệu và hoàn thiện các chuyên đề đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

Nguồn: Yenbai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)