Bắc Ninh: Phấn đấu giai đoạn 2022 – 2025 diện tích nhà ở bình quân/người đạt 38,49 m2

Thứ ba, 29/03/2022 14:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt, các sở, ngành, địa phương tổ chức quản lý, thu hút nhiều dự án phát triển nhà theo đúng định hướng, mục tiêu đề ra. Kết quả đến nay, diện tích bình quân đầu người đạt 35 m2 (cả nước là 25m2); tỷ lệ sống trong nhà bán kiên cố chiếm 7,4%; tỷ lệ hộ sống trong nhà đi thuê, mượn là 27%.

Thành phố Bắc Ninh đang đẩy mạnh phát triển các tòa nhà hỗn hợp, chung cư, tạo bộ mặt kiến trúc đô thị khang trang, hiện đại.

Với định hướng xây dựng tỉnh trở thành đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc T.Ư, căn cứ vào các đề xuất kịch bản phát triển dân số, ngành Xây dựng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt từ 38,49 m2 đến 41,25 m2.

Để đạt mục tiêu trên, toàn tỉnh tích cực thực hiện hiệu quả 47 dự án nhà ở xã hội đã và đang triển khai với tổng diện tích sử dụng đất là 148,87 ha, tổng diện tích sàn gần 4 triệu m2. Trong đó, có 21 dự án nhà ở công nhân với tổng diện tích 106 ha, gần 2,4 triệu m2 sàn; 26 dự án nhà ở thu nhập thấp với diện tích 42,87 ha, hơn 1,5 triệu m2 sàn…Đồng thời, tập trung tổ chức lựa chọn nhà đầu tư các dự án khu đô thị, khu nhà ở quy mô lớn; đẩy mạnh phát triển các tòa nhà hỗn hợp, tòa nhà chung cư, tăng tỷ lệ hộ gia đình ở nhà chung cư, tạo bộ mặt kiến trúc đô thị khang trang, hiện đại, cao tầng; tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ người có công, theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh.

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)