Quảng Ninh: Tập trung quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn

Thứ tư, 16/03/2022 14:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Có thể thấy rằng, Quảng Ninh đã thực hiện công tác quy hoạch ngay từ rất sớm, trong đó có quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên địa bàn. Cùng với đó, trong suốt những năm qua, tỉnh cũng tích cực thực hiện hiệu quả các quy hoạch đã đề ra.

Khu đô thị Hải Hà ngày càng được mở rộng với hạ tầng khang trang.

Sau khi Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác lập quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn. Gần đây nhất là Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 1/6/2020 và Chỉ thị 08/CT- UBND ngày 4/10/2021 về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với đó, tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, qua đó nâng cao trình độ, nhận thức cho CBCCVC, lãnh đạo các doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng dân cư trên địa bàn về công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch.

Với việc thực hiện tốt quy hoạch đô thị, TP Hạ Long ngày càng hiện đại. Ảnh: Đỗ Phương

Hình thức tuyên truyền khá phong phú, từ tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản pháp luật về quy hoạch, các quy hoạch của tỉnh, địa phương, đến việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin các sở, ngành, địa phương, niêm yết công khai quy hoạch tại các nhà văn hóa thôn, khu... Nội dung thông tin đăng tải chủ yếu là quyết định phê duyệt, bản đồ hiện trạng, sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ giao thông, bản đồ chung về đường dây, ống kỹ thuật, thuyết minh tóm tắt về quy hoạch...

Trên cơ sở quy hoạch xây dựng Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt từ tháng 7/2014, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai lập các đồ án: Quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000, quy hoạch chi tiết thực hiện các dự án trọng điểm, động lực, quy hoạch vùng nông thôn. Các quy hoạch đều bám sát định hướng phát triển, mục tiêu đã đặt ra. Tỉnh còn xây dựng quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc các thành phố, thị xã đảm bảo theo quy định.

Nhờ vậy, đến nay tất cả các đô thị trên địa bàn tỉnh đều được phê duyệt quy hoạch chung và triển khai loạt quy hoạch phân khu bảo đảm tầm nhìn, dự báo; từ đó làm căn cứ để triển khai các quy hoạch chi tiết, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, thu hút nhiều dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Đến nay, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đô thị tỉnh Quảng Ninh đạt 100%, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đạt khoảng 56,6%, tỷ lệ phủ kín quy hoạch NTM đạt 100%.

Một tuyến đường liên thôn tại xã Quảng Chính, huyện Hải Hà.

Việc thực hiện tốt quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên địa bàn đã tạo diện mạo mới cho tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 13 đô thị, trong đó 1 đô thị loại I, 3 đô thị loại II, 2 đô thị loại III, 3 đô thị loại IV và 4 đô thị loại V. Các khu đô thị đều được mở rộng không gian, phát triển khang trang. UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tiếp tục nâng cao chất lượng sống tại khu đô thị và khu vực nông thôn, tập trung nguồn lực hợp lý để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị, kiến trúc cảnh quan phù hợp, đồng bộ, hiện đại; khu vực nông thôn bố trí hợp lý từ khu dân cư đến khu vực sản xuất, vùng sản xuất...

Được biết, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch, Hội đồng quy hoạch tỉnh; đồng thời, còn triển khai kế hoạch lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050... và đã hoàn thành dự thảo lần 1 báo cáo Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh. Trên cơ sở quy hoạch chung sau phê duyệt, tỉnh, các ngành, địa phương sẽ tiếp tục triển khai các quy hoạch riêng, trong đó có quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, từ đó tiếp tục tạo sự phát triển bứt phá toàn diện trên địa bàn.

Nguồn: Quangninh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)