Xây dựng Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược và phù hợp xu thế phát triển

Thứ năm, 13/01/2022 14:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Xây dựng Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược và phù hợp xu thế phát triển - Đây là ý kiến chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tại cuộc họp triển khai các nội dung liên quan đến lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra sáng 11/1.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Dự cuộc họp có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương; đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh (GITAD).

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch tỉnh) đã được UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối phối hợp cùng các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện. Đến nay, đã hoàn chỉnh được 04 bước gồm: Lựa chọn thầu và ký kết hợp đồng tư vấn; hoàn thành Báo cáo số 1 “Phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố đặc thù và hiện trạng phát triển tỉnh Thái Nguyên”; hoàn thành Báo cáo số 2: “Ý tưởng Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; tổng hợp Báo cáo số 3: “Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, đã hoàn thành dự thảo báo cáo lần 2, các chuyên đề nghiên cứu phục vụ cho việc tổng hợp báo cáo quy hoạch và báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC), hệ thống bản đồ quy hoạch theo quy định. Quy hoạch tỉnh đã được UBND tỉnh xin ý kiến đóng góp của các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh trong vùng trung du miền núi phía Bắc và 02 tỉnh liền kề (thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc). Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã nhận được ý kiến góp ý của 15 bộ, ngành Trung ương, 16/16 tỉnh trong vùng và liền kề.

Đại diện đơn vị tư vấn tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tham gia ý kiến vào Quy hoạch tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo và đơn vị tư vấn đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, đồng thời bổ sung thêm một số nội dung vào Quy hoạch tỉnh, kế hoạch triển khai trong thời gian tới và các giải pháp thực hiện, như: Một số công trình, dự án phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội gặp phải khó khăn do thuộc phạm vi hành lang thoát lũ theo Quy hoạch phòng chống lũ của các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; xem xét xác định những nội dung nào đưa vào Quy hoạch tỉnh, nhất là nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; rà soát bỏ ra khỏi Quy hoạch tỉnh những nội dung không phù hợp…

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh: Nội dung nào phù hợp với quy định của luật, của cấp có thẩm quyền và của cấp trình thì các thành viên Ban Chỉ đạo tham mưu góp ý với Ban soạn thảo, đơn vị tư vấn để đưa vào Quy hoạch tỉnh cho phù hợp; những nội dung không phù hợp phải loại ra khỏi quy hoạch. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá cao ý kiến tham gia góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo, đồng thời yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh để triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định; tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh theo kế hoạch đã đề ra; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để rà soát, thống nhất lại các số liệu và những nội dung quy hoạch cần điều chỉnh, bổ sung. Đối với đơn vị tư vấn, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc; tranh thủ tham khảo ý kiến của các bộ, ngành Trung ương để Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên khi được phê duyệt phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và của tỉnh…

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)