Cà Mau: Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ năm, 13/01/2022 14:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

Đối với hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước có tính chất đặc thù sẽ phân loại nguồn nước theo mức độ ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt.

Theo đó, sẽ thực hiện hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước định kỳ, thường xuyên; điều tra cơ bản tài nguyên nưóc không định kỳ và điều tra cơ bản tài nguyên nước có tính chất đặc thù. Hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh phải phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về tài nguyên nước hiện hành, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý tài nguyên nước của tỉnh.

Mục đích thực hiện kế hoạch này nhằm điều tra, đánh giá, thu thập đầy đủ thông tin, dữ liệu thuộc tỉnh liên quan đến tài nguyên nước thông qua các hoạt động thống kê, kiểm kê, điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên nước, quan trắc, giám sát, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên nước thống nhất từ Trung ương đến địa phương phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên nước, gắn với việc khai thác hiệu quả, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nước dưới tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Nguồn: Camau.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)