Quảng Ngãi: Công bố Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ

Thứ ba, 11/01/2022 14:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sở Xây dựng vừa tổ chức công bố Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ (mở rộng) đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ (mở rộng) được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 02/12/2021, với diện tích lập quy hoạch khoảng 137ha (kể cả 28ha đã thực hiện). Trong đó, phần diện tích thuộc huyện Tư Nghĩa khoảng 87,5 ha và phần diện tích thuộc huyện Nghĩa Hành khoảng 49,5 ha.

Theo định hướng khu liên hợp xử lý chất thải rắn tập trung của tỉnh, bao gồm nhiều nhà máy với công nghệ hiện đại, trong đó kết hợp chôn lấp hợp vệ sinh (bao gồm diện tích hố chôn lấp đang đầu tư và bãi chôn lấp cũ sau khi được xử lý), xử lý tái chế chất thải rắn, tái tạo năng lượng và các loại hình phụ trợ khác có liên quan, đảm bảo phục vụ cho nhu cầu chôn lấp và xử lý chất thải rắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)