Tập trung lập, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị tỉnh Bắc Ninh đến 2035

Thứ ba, 20/07/2021 15:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại I, hướng tới mục tiêu phát triển thành thành phố trực thuộc T.Ư, Sở Xây dựng chủ động phối hợp với các ngành, địa phương triển khai công tác quy hoạch và phát triển đô thị toàn tỉnh.

Thành phố Bắc Ninh là đô thị hạt nhân tạo động lực phát triển đô thị toàn tỉnh.

Đến nay, các đơn vị hoàn thành lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung (QHC) đô thị Yên Phong; tích cực triển khai các đồ án quy hoạch phân khu (Khu vực Đào Viên - Cách Bi; Phù Lãng - Châu Phong;  Tam Sơn - Tương Giang;  Hồ - An Bình-Trạm Lộ - Gia Đông - Ninh Xá - Song Hồ;  Khu đô thị Tiên Du...); lập các đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị, khu nhà ở quy mô lớn. Điều chỉnh QHC xây dựng Nông thôn mới tại các địa phương gắn với quy hoạch phát triển đô thị tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.

Ngành thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ 66 đồ án quy hoạch; giới thiệu khảo sát địa điểm và cung cấp thông tin quy hoạch, chứng chỉ quy hoạch, thỏa thuận quy hoạch cho 151 dự án. Rà soát, hoàn thiện Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương. Phối hợp với UBND thị xã Từ Sơn hoàn thành việc nâng cấp 5 xã còn lại lên phường nâng tỷ lệ đô thị hoá toàn tỉnh khoảng 38%; tham gia ý kiến về Đề án thành lập thành phố Từ Sơn, hướng dẫn lập đề án thành lập thị xã Thuận Thành, thị trấn Nhân Thắng.

Hiện nay, toàn ngành đang tập trung lập, điều chỉnh QHC đô thị tỉnh Bắc Ninh đến 2035, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh QHC đô thị Phố Mới và phụ cận, huyện Quế Võ đến năm 2040 và QHC đô thị Tiên Du đến năm 2035.  Đồng thời, rà soát tổng thể các đồ án quy hoạch để tham mưu UBND tỉnh triển khai quy hoạch xây dựng trên cơ sở lộ trình nâng cấp các đô thị của tỉnh theo Quyết định số 241 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021- 2030.

Nguồn: Bacninh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)