Công bố dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh

Thứ ba, 20/07/2021 15:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sở Xây dựng Bắc Ninh vừa công bố dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh với công suất 45.000m3/ngày đêm (Bồng Lai,Quế Võ) và tuyến ống truyền tải (thuộc địa bàn huyện Quế Võ, Tiên Du và thành phố Bắc Ninh) để thu hút nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án.

Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh (xã Bồng Lai, Quế Võ) công suất 55.000 m3/ngày đêm do Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh quản lý đang phát huy hiệu quả.

Dự án nhằm cung cấp, bổ sung nguồn nước sạch sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân và khách hàng trong khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, huyện Quế Võ, một phần huyện Tiên Du và vùng lân cận. Đồng thời là nguồn dự phòng công suất cấp nước trong trường hợp có nhu cầu phát sinh tăng đột biến trong vùng.  

Chi phí thực hiện dự án gần 435 tỷ đồng (chưa bao gồm giá trị phải nộp ngân sách Nhà nước tối thiểu là 66,776 tỷ đồng theo quy định, chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng); thời hạn thực hiện dự án do nhà đầu tư đề xuất cụ thể trên phương án sản xuất, kinh doanh và không quá 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất.

Dự kiến, các thủ tục đầu tư xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn thành trong năm 2021. Tiến độ triển khai đầu tư xây dựng và hoàn thành dự án trong năm 2023.

Nguồn: Bacninh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)