An Giang: Tăng cường các hoạt động xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng

Thứ tư, 02/06/2021 15:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhằm đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng, ...

Ngày 31/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 487/UBND-KTN nhằm tăng cường các hoạt động xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng đạt hiệu quả và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc lưu chứa khối lượng phát thải ngày càng lớn.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ cơ sở phát thải phải:

1. Chịu trách nhiệm tổ chức xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao phát sinh trong quá trình sản xuất;

2. Đưa ra các giải pháp hữu hiệu thực hiện các cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và đảm bảo yêu cầu pháp luật về bảo vệ môi trường;

3. Dựa vào yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và hướng dẫn kỹ thuật có liên quan để phân loại rõ tro, xỉ, thạch cao trước khi cung cấp cho cơ sở sử dụng;

4. Công bố công khai các chính sách khuyến khích xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao để thu hút, thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao tiếp cận nguồn phát thải; (5) Định kỳ hàng năm tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả, hạn chế và đề xuất giải pháp xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp (trước ngày 31 tháng 12 hàng năm) về các thông tin: lượng phát thải, khối lượng tiêu thụ theo từng lĩnh vực trong năm (sản xuất vật liệu xây, xi măng, vật liệu san lấp…), tổng khối lượng tro, xỉ, thạch cao tồn đọng tại bãi chứa.

Sở Xây dựng thông báo cho các chủ cơ sở phát thải biết, thực hiện.

Nguồn: Angiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)