Hà Nội: Đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường và các dịch vụ xã hội phù hợp với định hướng đô thị hóa

Thứ tư, 09/12/2020 11:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Trong nội dung Công văn số 5647/UBND-KT, ban hành ngày 4/12, UBND thành phố Hà Nội đã thông tin về tình hình thực hiện Đề án “Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020”.

Theo đó, thực Quyết định số 676/QĐ-TTg, ngày 18/5/2017, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020, căn cứ tình hình thực tế, địa bàn thành phố Hà Nội có 17 huyện và 1 thị xã tiến hành xây dựng nông thôn mới. Tính đến năm 2017, Hà Nội có 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Đan Phượng, Đông Anh, Hoài Đức, Thanh Trì). Đến nay, có thêm 3 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới (Gia Lâm, Quốc Oai, thị xã Sơn Tây). Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2020, có thêm từ 4-6 huyện (Thạch Thất, Phúc Thọ, Thường Tín, Thanh Oai, Sóc Sơn, Phú Xuyên) đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thành phố đạt từ 11-13 huyện, thị xã, vượt mục tiêu đề ra.

Căn cứ vào thực tiễn của Hà Nội, định hướng đến năm 2025, thành phố sẽ có thêm 5 huyện lên thành quận (Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Đan Phượng, Hoài Đức). Do vậy, căn cứ vào các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 676/QĐ-TTg, UBND thành phố đã chỉ đạo 5 huyện trên song song với việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, kết hợp với việc xây dựng các tiêu chí xã lên phường, huyện lên quận, nhằm định hướng quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường và các dịch vụ xã hội phù hợp với định hướng đô thị hóa, từng bước chuẩn bị cho việc hình thành đô thị trên địa bàn, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.

Bên cạnh đó, thành phố chỉ đạo các huyện, thị xã xây dựng nông thôn mới theo định hướng quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường và các dịch vụ xã hội phù hợp với định hướng đô thị hóa, nhằm từng bước chuẩn bị cho việc hình thành đô thị trên địa bàn, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư; gắn với mục tiêu, định hướng tái cơ cấu nông nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, từng bước tạo điều kiện môi trường sử dụng tối đa lao động trên địa bàn huyện; hình thành khu vực dân cư và cơ sở hạ tầng trên địa bàn cấp huyện phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, tái cơ cấu nông nghiệp và nâng cao điều kiện sống người dân nông thôn gần với điều kiện sống người dân đô thị.

Với sự chỉ đạo tập trung của UBND thành phố, đến nay, 5 huyện (Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Đan Phượng, Hoài Đức) đã được UBND thành phố phê duyệt đề án đầu tư, xây dựng huyện thành quận đến năm 2020. Các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020 đối với 5 huyện phấn đấu thành quận đã cơ bản đáp ứng theo quy định.

Thời gian tới, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục rà soát, nghiên cứu, lựa chọn các huyện để chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với đô thị hóa nhằm tiến tới xây dựng các huyện phấn đấu trở thành quận vào những giai đoạn tiếp theo.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)