Hà Giang: 2.902 nhà hoàn thành theo chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo

Thứ năm, 27/08/2020 15:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Hà Giang: 2.902 nhà hoàn thành theo chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo

Lực lượng vũ trang huyện giúp gia đình chị Ly Thị Sếm, thôn Thèn Phùng, xã Na Khê xây dựng nhà. Ảnh: Tư liệu

Trong 3.280 hộ đã triển khai xây dựng, có 2.902 nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Số hộ hỗ trợ từ nguồn của Ban chỉ đạo tỉnh là 2.769 hộ/2.657 chỉ tiêu giao. Các huyện, thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu mà tỉnh giao. Đặc biệt, huyện Vị Xuyên khởi công vượt 16 hộ, Xín Mần vượt 36 hộ.

Tổng kinh phí các đơn vị, cá nhân đăng ký cam kết hỗ trợ là 230,278 tỷ đồng. Các đơn vị, cá nhân chuyển vào tài khoản của Sở Lao động - TB&XH đến ngày 21.8 là 153,992 tỷ đồng. Kinh phí Sở Lao động-TB&XH đã chuyển cho các huyện là 151,56 tỷ đồng.

Nguồn: Báo Hà Giang

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)