TP Hồ Chí Minh ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám trong quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng

Thứ hai, 24/08/2020 14:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định 3030/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn TP.

Theo đó, Đề án ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn TP nhằm mục tiêu liên thông, đồng bộ, thống nhất các dữ liệu, ứng dụng quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng, tạo thuận lợi cho công tác quản lý đô thị của các sở ngành, quận huyện. Cung cấp thông tin trực quan, kịp thời cho lãnh đạo TP, các sở, ban, ngành, quận, huyện về quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, điều hành, ra quyết định. Công khai thông tin về đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn TP cho người dân, doanh nghiệp theo quy hoạch.

Đề án tập trung vào một số nội dung như: Xây dựng kiến trúc tổng thể, chi tiết hệ thống GIS, viễn thám về quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng. Rà soát, bổ sung, cập nhật cơ sở dữ liệu, xây dựng ứng dụng quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng. Tích hợp, liên thông cơ sở dữ liệu đất đai, quy hoạch và xây dựng. Xây dựng các công cụ trực quan hóa, phân tích, thống kê, công khai dữ liệu đất đai, quy hoạch và xây dựng. Xây dựng quy chế vận hành, liên thông dữ liệu, cập nhật và khai thác dữ liệu đất đai, quy hoạch và xây dựng. Hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ứng dụng GIS, viễn thám phục vụ quản lý và phát triển đô thị bền vững.

Theo UBND TP, với vai trò trọng tâm về nhiều mặt và là TP đông dân nhất cả nước, TP có tốc độ đô thị hóa nhanh, đang phải đối mặt với nhiều thách thức, bất cập trong quản lý cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch và xây dựng. Hệ thống thông tin địa lý (GIS), viễn thám ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hoạch định các chính sách, chiến lược của một vùng lãnh thổ, hỗ trợ quản lý nhà nước trong rất nhiều lĩnh vực. Có thể nói đó là những công cụ không thể thiếu đối với một đô thị thông minh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát sự phát triển đô thị, kinh tế, xã hội.

Hiện nay, các đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn TP đã từng bước ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch và xây dựng. Các hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng đã mang lại hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành và quận, huyện. Từ thực tiễn cho thấy, 3 lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng có sự quan hệ mật thiết với nhau, đòi hỏi sự kết nối và chia sẻ thông tin liên tục giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện. Tuy nhiên, hiện nay các cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý chuyên ngành chưa có sự liên thông, chia sẻ thông tin, dữ liệu một cách đồng bộ, thống nhất trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch và xây dựng. Việc này gây không ít khó khăn cho công tác quản lý nhà nước của các sở, ngành, quận, huyện. Vì vậy, việc xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn TP là cần thiết.

Nguồn: Thanhuytphcm.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)