Hà Nội: Hoàn thành thu hồi, điều chuyển nhà, đất công sử dụng sai mục đích trong năm 2008

Thứ tư, 18/06/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Đây là mục tiêu mà Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thành phố BCĐ 09 do Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Mạnh Hiển kiêm Trưởng Ban đưa ra nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng về công tác này

Theo BCĐ, đến nay, đã có 70 bộ, ngành và cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp, tổ chức hội xã hội và 21 Tổng công ty nhà nước đã gửi báo cáo kê khai hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất với tổng số 2318 cơ sở nhà, đất có diện tích đất là 26.289.882 m2, diện tích sàn sử dụng là 6.351.529 m2. Tuy nhiên, mới có 17 bộ, ngành và 3 tổng công ty nhà nước báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý với 567 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý.

Thành phố cũng đã kiểm tra thực tế hiện trạng quản lý sử dụng 567 cơ sở nhà đất của 20 bộ, ngành và tổng công ty thuộc Trung ương quản lý; thông qua phương án sắp xếp lại, xử lý 141 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Cùng với Bộ Tài chính thống nhất phương án sắp xếp lại, xử lý 103 cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Tài chính quản lý, sử dụng ở Hà Nội.

Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, hiện có 29 sở, ngành; 14 quận, huyện; 232 phường, xã, thị trấn, 104 doanh nghiệp nhà nước, 1726 đơn vị sự nghiệp, 9 tổ chức hội xã hội báo cáo kê khai hiện trạng quản lý sử dụng nhà, đất với tổng số 6037 cơ sở nhà, đất có diện tích đất là 20.809.744 m2, diện tích sàn sử dụng là 3.754.893 m2.

Có 7 sở, ngành và 2 tổng công ty nhà nước, 1 Công ty TNHH nhà nước một thành viên báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý với 527 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Thành phố đã rà soát 295 cơ sở nhà đất là trụ sở làm việc của 24 sở, ngành; 14 UBND - HĐND quận, huyện và 232 UBND phường, xã, thị trấn, với diện tích đất là 728.881 m2, diện tích sàn sử dụng là 187.757 m2. Trên cơ sở rà soát, UBND TP đã điều chuyển 3 công trình sự nghiệp, 2 cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Thu hồi 4 cơ sở nhà, đất để chuyển đổi nhằm mở rộng trụ sở làm việc với diện tích đất là 931 m2, diện tích sàn xây dựng 2016 m2; Thu hồi 15 cơ sở nhà, đất nhỏ lẻ sử dụng kém hiệu quả để tổ chức bán đấu giá với diện tích đất là 778 m2, diện tích sàn sử dụng là 778 m2 và đã tổ chức bán đấu giá được 7 cơ sở nhà, đất với diện tích đất là 407m2 diện tích sàn sử dụng là 407 m2 thu được 50,55 tỷ đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác kiểm kê và xử lý các vi phạm trong quản lý nhà, đất công, BCĐ thành phố yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thực hiện việc kê khai, đồng thời kiểm tra hiện trạng sử dụng, lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đang sử dụng.

Trường hợp các cơ quan, đơn vị không hoàn thành báo cáo phương án thì không xem xét, thẩm định việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định giao đất, cho thuê đất, xử lý thu hồi, điều chuyển, chuyển nhượng nhà đất; không cấp phép xây dựng cải tạo, sửa chữa nâng cấp nhà, ngừng cấp kinh phí cải tạo, sửa chữa nâng cấp, kinh phí duy trì hoạt động của các cơ sở nhà, đất của đơn vị đó...

Kiên quyết xử lý thu hồi, điều chuyển các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị sử dụng không đúng qui định và cơ bản hoàn thành công việc này trong năm 2008.

Theo Kinh tế & Đô thị

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)