Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ hai, 11/03/2024 14:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận chuyển đến Ban Dân nguyện sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV với nội dung kiến nghị: “Cử tri đồng tình quy định việc tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp bất động sản. Tuy nhiên, cử tri kiến nghị đối với cá nhân làm môi giới (cò) kinh doanh bất động sản thì cần quy định có chứng chỉ và đưa vào quản lý đối tượng này”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1036/BXD-QLN xin trả lời như sau:

Ngày 28/11/2023, Quốc hội đã ban hành Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15. Theo đó, các quy định về điều kiện, quyền lợi, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản đã được nêu tại Mục 3 Chương VII của Luật Kinh doanh bất động sản. Cụ thể như sau: tại khoản 2 Điều 61 về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản quy định " 2. Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; b) Phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản".

Căn cứ quy định nêu trên, cá nhân môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, phải hoạt động trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và có trách nhiệm tuân thủ nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 65 về nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1036/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)