Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ ba, 12/03/2024 16:42
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024 với nội dung kiến nghị: “Cử tri cho rằng: Theo quy định của phát luật về xây dựng thì chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng được quy định tại điểm 3 khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 thì các đơn vị sự nghiệp khi triển khai đầu tư dự án có cấu phần xây dựng từ nguồn vốn là thu hợp pháp của đơn vị phải có văn bản gửi cho các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực cấp tỉnh hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực cấp huyện đề nghị làm chủ đầu tư dự án; trường hợp Ban quản lý dự án chấp nhận làm chủ đầu tư thì triển khai các bước tiếp theo, theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên trường hợp các Ban quản lý dự án từ chối làm chủ đầu tư thì Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp đang lúng túng chưa biết giao cho đơn vị nào làm chủ đầu tư. Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét một số nội dung sau:

- Khi Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực cấp tỉnh hoặc Ban quản lý dự án đầu tự xây dựng khu vực cấp huyện làm chủ đầu tư mà tất cả các Ban đều từ chối làm chủ đầu tư thì Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có được giao cho chính đơn vị mình làm chủ đầu tư dự án không (Nếu đơn vị sự nghiệp có đủ kinh nghiệm, năng lực theo quy định).

- Xem xét tham mưu cho Chính phủ báo cáo Quốc hội điều chỉnh lại điểm 3 khoản 4 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 về giao chủ đầu tư theo hướng giao cho các đơn vị sự nghiệp được làm chủ đầu tư các dự án đầu tư có cấu phần xây dựng từ nguồn vốn là nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập (vì các dự án đầu tư từ Quỹ thường là dự án có quy mô nhỏ; chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện, quản lý, giám sát trực tiếp chất lượng và hiệu quả đầu tư)” (Câu số 10).

Về việc kiến nghị nêu trên, Bộ Xây dựng đã có công văn 1068/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 “3. Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án sử dụng vốn đầu tư công, người quyết định đầu tư giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực làm chủ đầu tư. Trường hợp không có Ban quản lý dự án hoặc có Ban quản lý dự án nhưng không đủ điều kiện thực hiện thì người quyết định đầu tư giao cơ quan, tổ chức có kinh nghiệm, năng lực quản lý làm chủ đầu tư”. Đối với trường hợp như đã nêu của cử tri và theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ thì thuộc trường hợp không có Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực để giao làm chủ đầu tư đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công theo quy định. Theo đó, việc giao các đơn vị sự nghiệp có kinh nghiệm, năng lực quản lý làm chủ đầu tư như đã nêu của cử tri là phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1068/BXD-HĐXD.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)