Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng gửi tới Quốc hội sau Kỳ họp thứ 5

Thứ tư, 06/09/2023 14:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 5 khóa XV do Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 907/BDN ngày 01/8/2023 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị cần quan tâm nâng mức vốn cho vay đối với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh, điều kiện khó khăn để xây dựng sửa chữa nhà ở... nhằm đảm bảo tương xứng, phù hợp với điều kiện tình hình giá cả, vật tư xây dựng tăng cao như hiện nay”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4012/BXD-QLN trả lời như sau:

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm giải quyết vấn đề nhà ở và ban hành nhiều chính sách nhằm nâng cao đời sống, hỗ trợ các hộ nghèo có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xoá đói, giảm nghèo bền vững của các hộ dân nghèo có khó khăn về nhà ở.

Giai đoạn 2008-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008, Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 về chính sách hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình nghèo khu vực nông thôn. Nhà ở được hỗ trợ theo chính sách này phải đảm bảo diện tích tối thiểu 24 m2; tuổi thọ căn nhà tối thiểu đạt 10 năm; đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng” của Bộ Xây dựng quy định; Sở Xây dựng các địa phương phải ban hành thiết kế một số mẫu nhà ở phù hợp để người dân tham khảo.

Thực hiện các chính sách nêu trên, các địa phương trong cả nước đã hỗ trợ được khoảng 650.000 hộ gia đình xây dựng, cải tạo nhà ở. Nhìn chung, mức hỗ trợ để xây nhà ở theo chính sách này còn thấp, đặc biệt là giai đoạn 2015-2020 không hỗ trợ trực tiếp mà chỉ cho vay 25 triệu đồng/hộ với lãi suất ưu đãi là 3%/năm nên nhiều hộ gia đình không tham gia chương trình này.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng chính sách hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 62/TTr-BXD ngày 19/12/2022 trình Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn với mức hỗ trợ khoảng 80 triệu đồng. Đồng thời, đề nghị các địa phương hỗ trợ thêm từ các nguồn xã hội hóa, lồng ghép việc hỗ trợ với nguồn vốn từ Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn vốn do gia đình tự cân đối để tăng chất lượng và tăng diện tích tối thiểu của ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì việc cân đối nguồn vốn để xem xét, triển khai thực hiện. Sau khi nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện chính sách, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4012/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)