Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Thứ ba, 02/08/2022 17:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 487/BDN ngày 14/6/2022 với các nội dung kiến nghị:

Câu số 05: “Việc phân lô tách thửa xảy ra nóng tại các địa phương, trong đó quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng là bất cập và không trùng khớp. Trong quy hoạch xây dựng khu vực đô thị thì đầu tiên là quy hoạch không gian gồm: quy hoạch giao thông; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch hạ tầng thì chỉ cần làm kế hoạch sử dụng đất hàng năm là đủ. Khi đã có quy hoạch đô thị thì không cần thiết phải quy hoạch sử dụng đất, nếu tiếp tục làm quy hoạch sử dụng đất thì làm 02 lần thì không phù hợp với quy hoạch sử dụng không gian. Đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp”.

Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

Quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng­, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị, đồ án quy hoạch xây dựng. Đây là một trong những công cụ hữu hiệu để thực hiện công tác quản lý nhà nước, điều chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và trong việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, đảm bảo quốc phòng - an ninh, môi trường, phát triển bền vững, là một trong những cơ sở để xây dựng các chính sách, kế hoạch, chương trình phát triển và các dự án đầu tư.

Quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng được lập theo thẩm quyền, trình tự, quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng (Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết thi hành). Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập theo quy định pháp luật về đất đai (Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết thi hành). Tuy nhiên, thực tế vẫn còn sự sai khác, mâu thuẫn giữa quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng với quy hoạch sử dụng đất do các yếu tố chủ quan và khách quan, trong đó có sự thiếu đồng bộ trong các quy định của pháp luật về xây dựng, đô thị và đất đai.

Bộ Xây dựng xin tiếp thu ý kiến của cử tri để phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh các quy định cho phù hợp trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và pháp luật có liên quan trong thời gian tới. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang thực hiện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, chủ trì lập hồ sơ đề nghị, xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn theo Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và phân công của Chính phủ (dự kiến trình Quốc hội dự án Luật năm 2023-2024). Các tồn tại, hạn chế, bất cập của quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và pháp luật có liên quan sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện trong quá trình xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Câu số 25: “Về vấn đề quy định lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Theo Luật Quy hoạch đô thị quy định: Quy hoạch phân khu chỉ lập cho các thành phố, thị xã và đô thị mới; Quy hoạch chi tiết chỉ lập cho các khu vực cần thiết để quản lý, theo dự án đầu tư. Cũng theo quy định Luật Xây dựng, quy hoạch chi tiết là cơ sở để cấp phép xây dựng. Như vậy, nếu đảm bảo cơ sở cấp phép xây dựng cần phải phủ kín quy hoạch chi tiết cho đô thị. Điều này trái với quy định: quy hoạch chi tiết chỉ lập cho các khu vực cần thiết hoặc cho dự án đầu tư. Vì vậy đề xuất điều chỉnh: Quy hoạch phân khu được lập cho các khu vực đô thị và các điểm dân cư nông thôn. Quy hoạch chi tiết được lập cho các dự án đầu tư và một số khu vực cần thiết để chỉnh trang các khu dân cư, các khu đô thị. Việc này sẽ khắc phục được hạn chế sau: Đẩy nhanh tiến độ phủ kín quy hoạch (quy hoạch phân khu đã có đầy đủ các chỉ tiêu quản lý); Tiết kiệm ngân sách cho công tác quy hoạch (kinh phí lập quy hoạch chi tiết rất lớn và tốn kém, chỉ phù hợp khi lập dự án đầu tư)”.

Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

Theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng (Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết thi hành), đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng và lập quy hoạch chi tiết; đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt là cơ sở để cấp giấy phép xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng. Pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng cũng quy định các loại, cấp độ quy hoạch, nguyên tắc tuân thủ và yêu cầu đối với quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, kinh phí cho công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng để lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn theo Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và phân công của Chính phủ.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Lâm Đồng để nghiên cứu, đề xuất nội dung điều chỉnh, bổ sung trong quá trình xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2951/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)