Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Bình gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV

Thứ ba, 02/08/2022 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 487/BDN ngày 14 tháng 6 năm 2022 với nội dung kiến nghị:Quá trình đô thị hoá hiện nay diễn ra nhanh chóng làm thay đổi mặt bằng đô thị, các bề mặt bị bê tông hoá như mặt đường, vỉa hè các công trình giảm bề mặt tự nhiên làm giảm khả năng thấm nước và thoát nước tự nhiên đồng thời làm tăng tốc độ dòng chảy bề mặt khi mưa lớn, rửa trôi đất cát, lá cây, rác từ mặt đường xuống hệ thống thoát nước gây tắc nghẽn, quá tải hệ thống làm tình trạng ngập úng cục bộ xảy ra thường xuyên hơn. Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn cụ thể đối với phương án thoát nước mưa bền vững, áp dụng hệ sinh thái thân thiện với môi trường như vỉa hè tự thấm và lưu trữ nước, bể cấp nước ngầm…để các địa phương có cơ sở áp dụng nhằm giảm thiểu tình trạng trên và tăng khả năng bổ cập cho các tầng nước ngầm.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2931/BXD-HTKT trả lời như sau:

Việc quản lý thoát nước hiện nay được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải, bao gồm việc quản lý các hoạt động về quy hoạch, thiết kế, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thoát nước. Về lĩnh vực thoát nước, các Bộ ngành đã ban hành cơ bản đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật làm cơ sở cho công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật tiêu thoát nước. Tính đến thời điểm hiện tại cả nước có 23/63 tỉnh, thành phố đã phê duyệt quy hoạch chuyên ngành thoát nước; trong đó, 05/05 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) đã phê duyệt quy hoạch chuyên ngành thoát nước theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị.

Đối với phương án thoát nước mưa bền vững là một trong các giải pháp thiết kế kỹ thuật đối với công trình thoát nước, hiện nay, Bộ Xây dựng đang tiến hành sửa đổi, thay thế các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật như: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2016/BXD về Các công trình hạ tầng kỹ thuật; Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 7957:2008 về Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình; trong đó có yêu cầu kỹ thuật phải thích ứng với biến đổi khí hậu, khuyến khích các đô thị áp dụng hệ thống thoát nước bền vững.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng đã hỗ trợ các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại 03 đô thị: Cà Mau, Rạch Giá và Long Xuyên lập quy hoạch thoát nước có lồng ghép các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; thiết kế và xây dựng thí điểm xử lý 03 điểm ngập úng cục bộ triển khai theo mô hình thoát nước mưa đô thị theo hướng bền vững. Giải pháp thiết kế hệ thống thoát nước mưa đô thị theo hướng bền vững đã được thực thi tại Cà Mau, Rạch giá và Long Xuyên (xây dựng trong thời gian từ năm 2017 - 2019), đến nay đã bước đầu thu được những đánh giá và kinh nghiệm phù hợp cho giải pháp này tại Việt Nam. Sau quá trình thí điểm, Bộ Xây dựng cũng đã xuất bản các ấn phẩm liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải như Hướng dẫn áp dụng thiết kế Hệ thống thoát nước mưa đô thị theo hướng bền vững (Nhà xuất bản Xây dựng, năm 2019); Hướng dẫn lập Quy hoạch thoát nước đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu (Nhà xuất bản Xây dựng, năm 2020).

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022, trong đó giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương có vùng đô thị lớn (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh,...) rà soát, đánh giá thực trạng thoát nước, ngập úng đô thị để có phương án, giải pháp hiệu quả chống ngập úng đô thị nhằm ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu. Theo đó, hiện nay Bộ Xây dựng triển khai thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng thoát nước, ngập úng đô thị trong đó tiếp tục xem xét ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn cụ thể liên quan đến giải pháp thoát nước mưa bền vững. Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của Cử tri tỉnh Quảng Bình để nghiên cứu, hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan trong thời gian tới.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2931/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)