Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng

Thứ tư, 18/08/2021 16:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng gửi Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ chuyển đến Bộ Xây dựng theo Công văn số 4243/VPCP-QHĐP ngày 25/6/2021 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để tháo gỡ những vướng mắc tại Khu Đô thị Quốc tế Đa Phước, dự án Sunrise Bay và sân vận động Chi Lăng của thành phố Đà Nẵng”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3280/BXD -TTr trả lời như sau:

Đối với Khu Đô thị Quốc tế Đa Phước, dự án Sunrise Bay Đà Nẵng: Ngày 20/7/2020 Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 1202/KL-TTCP về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dung đất đai tại dự án Khu Đô thị quốc tế Đa Phước và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã đồng ý với Kết luận tại Văn bản 2017/VPCP-V.I ngày 28/7/2020. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra số 1202/KL-TTCP, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ nêu tại Kết luận thanh tra trong đó có nội dung: Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có chức năng liên quan phối hợp hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện Kết luận thanh tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đối với dự án sân vận động Chi Lăng: Thanh tra Chính phủ có Kết luận thanh tra số 2852/KL-TTCP ngày 02/11/2012 về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thanh tra một số dự án đầu tư có ý kiến dư luận trái chiều. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với Kết luận tại Văn bản 1930/VPCP-V.I ngày 19/11/2012. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm và có hình thức xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, thu hồi triệt để về Ngân sách số tiền phải nộp. Giao các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, thu chi tài chính và việc thực hiện dự án đầu tư liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất tại thành phố Đà Nẵng thời gian qua. Giao Bộ Công an xác minh, làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư xây dựng; hành vi chuyển nhượng đất trái pháp luật, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Do đó, đề nghị cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành để xử lý dứt điểm các vướng mắc, đồng thời cung cấp cụ thể về các khó khăn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ giải quyết của các Bộ và các cơ quan (nếu có) để có giải pháp tháo gỡ và trả lời cử tri.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3280/BXD –TTr.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)