Trả lời kiến nghị của cử tri TP Hà Nội gửi tới Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Thứ tư, 16/06/2021 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 với nội dung kiến nghị: “Cử tri cho rằng: Tại Điều 7, Luật Xây dựng (sửa đổi) quy định đối với các dự án sử dụng vốn cấp huyện thì chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện, dẫn đến cấp xã thiếu chủ động trong rà soát, xử lý kịp thời các công trình dân sinh bức xúc tại địa phương như: những dự án có quy mô nhỏ, đơn giản từ nguồn vốn cấp huyện hỗ trợ. Đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi Luật theo hướng quy định phân cấp cho cấp xã làm chủ đầu tư đối với các dự án trên”.

Về kiến nghị nêu trên, Bộ Xây dựng đã có công văn 2235/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 “Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án sử dụng vốn đầu tư công, người quyết định đầu tư giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực làm chủ đầu tư. Trường hợp không có Ban quản lý dự án hoặc có Ban quản lý dự án nhưng không đủ điều kiện thực hiện thì người quyết định đầu tư giao cơ quan, tổ chức có kinh nghiệm, năng lực quản lý làm chủ đầu tư”.

Với các nội dung nên trên, người quyết định đầu tư quyết định chủ đầu tư. Trong nhiều trường hợp cụ thể, để đảm bảo hiệu quả trong quá trình thực hiện dự án thì người quyết định đầu tư giao cơ quan, tổ chức có kinh nghiệm, năng lực quản lý làm chủ đầu tư.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2235/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)