Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII

Thứ tư, 19/02/2014 10:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 18/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 254/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII với nội dung: “Đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng cần có giải pháp, kế hoạch cụ thể về sử dụng gói hỗ trợ nhà ở xã hội 30.000 tỷ, tránh thất thoát”

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ, ngành và các địa phương có liên quan triển khai nhiều giải pháp đảm bảo giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ. Ngày 08/3/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ. Tiếp theo, ngày 15/5/2013 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BXD hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở.

Để khắc phục tình trạng thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện chương trình cho vay gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng như ý kiến đề nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ cũng như các văn bản hướng dẫn do Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành theo thẩm quyền đã quy định rõ đối tượng được vay vốn (là cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội – nghề nghiệp, viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang nhân dân và đối tượng thu nhập thấp...Ngoài ra, các yêu cầu khác liên quan đến trình tự, thủ tục vay vốn cũng đã được quy định chi tiết và chặt chẽ (gồm: Điều kiện được vay vốn đối với hộ gia đình, cá nhân và đối với chủ đầu tư, mức lãi suất cho vay, thời hạn cho vay, biện pháp bảo đảm tiền vay, phân loại nợ và xử lý rủi ro, trách nhiệm của khách hàng, trách nhiệm của ngân hàng, chế tài xử lý vi phạm...) cũng đã được quy định cụ thể.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan thực hiện việc đôn đốc, hướng dẫn các địa phương và các ngân hàng thương mại đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm đúng đối tượng và tránh thất thoát như ý kiến đề nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã yêu cầu đối với gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 254/BXD-QLN.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)