Bộ Xây dựng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII

Thứ tư, 03/09/2014 12:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 29/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2056/BXD-QHKT trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII về việc “Đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với Viện Kiến trúc Quy hoạch đô thị và nông thôn sớm hoàn thiện 02 dự án Quy hoạch xây dựng liên vùng Móng Cái – Hải Hà- Vân Đồn và Quy hoạch xây dựng dọc hai bên quốc lộ nối thành phố Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng để tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ninh triển khai các công trình tiếp theo”.

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã giao Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia (trước đây là Viện Kiến trúc Quy hoạch đô thị và nông thôn) tổ chức triển khai lập Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng Móng Cái – Hải Hà – Vân Đồn và Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường nối thành phố Hạ Long và thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, đến nay các Nhiệm vụ quy hoạch này chưa trình duyệt vì các lý do sau đây:

1. Về Quy hoạch xây dựng liên vùng Móng Cái - Hải Hà- Vân Đồn:

Khu kinh tế Vân Đồn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tại Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 19/8/2009. Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung do thay đổi vị trí sân bay Vân Đồn và triển khai các quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng.

Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái (gồm thành phố Móng Cái, Khu công nghiệp – cảng biển Hải Hà và một số xã, thị trấn của huyện Hải Hà) được thành lập theo Quyết định số 19/2012/QĐ-TTg ngày 10/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 31/12/2013. Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu, lập đồ án để trình duyệt trong năm 2014.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng tại Thông báo số 73/TB-BXD ngày 24/3/2014, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/7/2014, trong đó phạm vi quy hoạch bao trùm lên vùng ven biển Hải Hà - Móng Cái - Vân Đồn.

Vùng Móng Cái - Hải Hà - Vân Đồn thực chất là vùng liên huyện trong phạm vi hành chính của tỉnh, thuộc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch của UBND tỉnh Quảng Ninh theo Luật Xây dựng năm 2003 và Luật Xây dựng năm 2014 khi có hiệu lực.

2. Về Quy hoạch xây dựng dọc hai bên quốc lộ nối thành phố Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng:

Quy hoạch xây dựng Vùng duyên hải Bắc Bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 10/7/2008, trong đó đã xác định các động lực phát triển, định hướng không gian đô thị – khu kinh tế và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụ thể đối với tỉnh Quảng Ninh và khu vực hai bên tuyến đường hành lang ven biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Hải Phòng. Hiện nay, Bộ Xây dựng hiện đang rà soát quy hoạch này để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh quy hoạch trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Quảng Ninh trong việc tổ chức lập, thẩm định và trình duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2056/BXD-QHKT.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)