Hướng dẫn thực hiện các thủ tục có liên quan về dự toán và hợp đồng EPC

Thứ ba, 20/02/2024 16:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 166/BCT-ĐL ngày 09/01/2024 của Bộ Công thương và văn bản số 8203/DKVN-Đ&NLTT ngày 08/12/2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị hướng dẫn thực hiện các thủ tục có liên quan về dự toán và hợp đồng EPC Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 (sau đây gọi tắt là Dự án).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 696/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản số 8203/DKVN-Đ&NLTT, Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 được phê duyệt, ký kết hợp đồng EPC và triển khai thực hiện trong một giai đoạn dài (vận hành thương mại năm 2015). Trong quá trình thực hiện, dự án có một số thay đổi, điều chỉnh (Tổng mức đầu tư điều chỉnh lần 2 của Dự án được Bộ Công thương thẩm định, được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt năm 2016).

Vì vậy, trong quá trình thực hiện điều chỉnh dự toán, điều chỉnh hợp đồng EPC như nêu tại văn bản số 8203/DKVN-Đ&NLTT, đề nghị Bộ Công thương căn cứ quy định chuyển tiếp tại các văn bản có liên quan; pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý hợp đồng xây dựng áp dụng cho Dự án; Dự án được phê duyệt (bao gồm cả dự án điều chỉnh được duyệt), ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền để hướng dẫn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện việc điều chỉnh dự toán xây dựng, điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 696/BXD-KTXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)