Hướng dẫn lựa chọn bước thiết kế phục vụ lập hồ sơ đấu thầu gói thầu EPC

Thứ tư, 31/01/2024 17:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 496/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần DAP-Vinachem/ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề nghị hướng dẫn về lựa chọn bước thiết kế phục vụ lập hồ sơ đấu thầu gói thầu EPC.

Theo Văn bản số 792/CV-ĐTXD và 03/CV-ĐTXD, Dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công, do đó trường hợp Dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 50/2021/NĐ-CP thì Hợp đồng EPC được xác lập ngay sau khi thiết kế cơ sở hoặc thiết kế FEED được phê duyệt theo quy định lần lượt tại khoản 9 và khoản 10 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP.

Việc quyết định áp dụng hình thức Hợp đồng EPC ngay sau khi thiết kế cơ sở được phê duyệt do Người quyết định đầu tư quyết định đảm bảo các nguyên tắc được quy định tại điểm (d) khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP và hiệu quả đầu tư của dự án.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 496/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)