Hướng dẫn một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Thứ năm, 25/01/2024 17:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 417/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Nam Định hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

1. Về việc chấp thuận tổng mặt bằng của dự án đầu tư xây dựng công trình không theo tuyến ngoài đô thị (thuộc khu vực nông thôn, không thuộc khu chức năng).

- Tại khoản 2 Điều 29 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 quy định:

a) Quy hoạch chung xây dựng được lập cho toàn bộ ranh giới hành chính của xã;

b) Quy hoạch chi tiết xây dựng được lập cho điểm dân cư nông thôn.”.

- Tại điểm d khoản 2 Điều 30 Luật Xây dựng năm 2014 quy định:

d) Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt là cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn gồm trung tâm xã, khu dân cư, khu chức năng khác trên địa bàn xã.”.

- Tại điểm d khoản 2 Điều 30 Luật Xây dựng năm 2014 quy định:

d) Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được phê duyệt là cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.”

Căn cứ các quy định nêu trên, việc đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng của các công trình thuộc trung tâm xã, khu dân cư, khu chức năng khác trên địa bàn xã cần căn cứ vào quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Về điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng của dự án:

Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng quy định

1. Rà soát quy hoạch xây dựng nhằm kiểm soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt và là một trong những căn cứ để quyết định việc điều chỉnh quy hoạch.”.

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, trong quá trình triển khai thực hiện theo quy hoạch, các dự án có phát sinh nhu cầu điều chỉnh các hạng mục công trình do điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư thì cần được rà soát, đánh giá các mục tiêu đã thực hiện; các tác động, hiệu quả của việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt; phân tích những yếu tố mới trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch và mục tiêu đầu tư, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực lập quy hoạch để xác định rõ căn cứ điều chỉnh quy hoạch theo quy định.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang xây dựng dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội ban hành trong năm 2024. Bộ Xây dựng xin ghi nhận các ý kiến của Sở Xây dựng Nam Định để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 417/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)