Bộ Xây dựng cho ý kiến về Bộ định mức công tác vớt và thu gom chất thải rắn trên sông

Thứ tư, 16/11/2022 16:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5208/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho ý kiến về Bộ định mức công tác vớt và thu gom chất thải rắn trên sông.

Theo quy định của Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường 2020 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022) thì Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Do đó, đối với công tác thu gom chất thải rắn trên sông nêu tại văn bản số 10650/SGTVT-QLĐT, đề nghị Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thực hiện theo quy định.

Mặt khác, nội dung tại căn bản số 10650/SGTVT-QLĐT có nêu đính kèm Bộ định mức công tác vớt và thu gom chất thải rắn trên sông; Báo cáo kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn thẩm tra. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng không nhận được các hồ sơ đính kèm theo văn bản này. Đề nghị Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, rà soát khi gửi hồ sơ xin ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5208-BXD-KTXD_16112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5208/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)