Hướng dẫn áp dụng định mức công tác vận chuyển đất

Thứ năm, 21/05/2020 15:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/5/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2425/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang về việc hướng dẫn áp dụng định mức vận chuyển đất đắp trong dự toán xây dựng công trình.

Theo quy định tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng:

- Định mức vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ (mã hiệu AB.41000) được quy định tại Chương II cho công tác vận chuyển đất trong phạm vi công trình với các cự ly vận chuyển (≤1km, ≤5km, >5km) tương ứng với từng loại ô tô tự đổ và cấp đất, tính cho 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đất.

- Định mức vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ (mã hiệu AM.23210, AM.23220, AM.23230; AM.23240) được quy định tại Chương XII cho công tác vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết với các cự ly vận chuyển (≤1km, ≤10km, ≤60km) tương ứng với từng loại ô tô tự đổ và loại đường, không phân biệt cấp đất, tính cho 1m3 đất đo trên phương tiện vận chuyển.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang căn cứ thực tế công tác vận chuyển đất tại công trình để áp dụng định mức công tác vận chuyển đất cho phù hợp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2425-BXD-KTXD_21052020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2425/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)