Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long xác định cấp công trình của dự án xây dựng Nhà máy sản xuất vật tư thiết bị y tế

Thứ hai, 20/04/2020 15:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/04/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1826/BXD-GĐ gửi Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long về việc xác định cấp công trình của dự án xây dựng Nhà máy sản xuất vật tư thiết bị y tế (que thử đường huyết), do Công ty TNHH TDS HEALTHCARE làm nhà đầu tư; địa điểm xây dựng tại ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Căn cứ mục đích, quy mô sản xuất của Nhà máy sản xuất vật tư thiết bị y tế (que thử đường huyết) nêu trên trong Dự án đầu tư xây dựng công trình là công trình Công nghiệp nhẹ.

Tuy nhiên, do tên của công trình không có trong danh mục tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (Thông tư số 03/2016/TT-BXD), nên sử dụng quy mô kết cấu công trình theo Phụ lục 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD để xác định cấp công trình, ở trường hợp này cụ thể là quy mô tổng diện tích, nhịp kết cấu nhà xưởng và nhà văn phòng.

Vì vậy, sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long căn cứ theo cấp công trình được xác định, các quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn luật để xác định thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án này.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm
BXD_1826-BXD-GD_20042020_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1826/BXD-GĐ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)