Hướng dẫn chỉ số giá xây dựng Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP Hồ Chí Minh

Thứ ba, 03/03/2020 16:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 03/03/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 871/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý Đường sắt đô thị - UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xác định chỉ số giá xây dựng Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2012 - 2014).

Theo đó, dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh được Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Báo cáo dự án đầu tư tại Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 06/4/2007. Do vậy, việc quản lý xác định và công bố chỉ số giá xây dựng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

Theo nội dung tại Quyết định số 1453/QĐ-UBND, Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh và một phần tuyến cuối thuộc địa phận tỉnh Bình Dương. Do vậy, theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 02/2011/TT-BXD, chủ đầu tư tổ chức xác định và quyết định việc áp dụng chỉ số giá xây dựng sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2092/BXD-KTXD ngày 06/9/2017 gửi Ban Quản lý Đường sắt đô thị - UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc thỏa thuận chỉ số giá xây dựng Dự án, với thời điểm tính toán từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2015.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 871/BXD-KTXD

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_871-BXD-KTXD_03032020.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)