Hướng dẫn thực hiện hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm đối với gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ, thành phố Hải Phòng

Thứ sáu, 28/02/2020 16:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 807/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp - Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm đối với gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ, thành phố Hải Phòng.

Theo đó, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo các điều khoản tại hợp đồng đã ký kết đảm bảo phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và tuân thủ với các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Căn cứ quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng thì khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng, bên giao thầu thanh toán cho bên nhận thầu trên cơ sở tỷ lệ (%) được xác định trong hợp đồng.

Vì vậy, việc xác định giá trị cuối cùng của phần công tác thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán áp dụng giá hợp đồng theo tỷ lệ (%) theo nội dung tại văn bản số 109/BQLDA-DA1 cần phải căn cứ vào các điều khoản quy định tại hợp đồng đã ký kết giữa các bên để xác định giá trị thanh toán, quyết toán hợp đồng cho phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 807/BXD-KTXD

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_807-BXD-KTXD_28022020.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)