Hướng dẫn Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng thu tiền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Thứ hai, 24/02/2020 16:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 694/BXD-QLN Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Tại khoản 2 Điều 71 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ đã quy định cụ thể về điều kiện, mức thu tiền sử dụng đất và giá đất để tính tiền sử dụng đất khi chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, trong đó giá đất để tính tiền sử dụng đất khi chuyển quyền sử dụng được áp dụng theo bảng giá đất ở do UBND cấp tỉnh ban hành có hiệu lực thi hành tại thời điểm chuyển quyền sử dụng đất đối với diện tích đất liền kề đó. Khoản 2 Điều 71 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP không có quy định về việc áp dụng hệ số K khi giải quyết công nhận phần diện tích đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 694/BXD-QLN

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)