Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

Thứ sáu, 05/01/2018 15:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 06/BXD-QLN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang về việc điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản. 

Theo đó, tại Điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản quy định “Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này”.

Tại Khoản 1, Khoản 7 Điều 5 của Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản quy định “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bao gồm:

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản mà không phải do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh và trường hợp hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh nhưng dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất).

….

7. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc sở hữu của mình”.

Theo các quy định nêu trên, nếu hộ gia đình, cá nhân cho thuê bất động sản do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh nhưng dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất) hoặc cho thuê bất động sản thuộc sở hữu của mình thì không thuộc trường hợp phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 06/BXD-QLN. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_06-BXD-QLN_05012018.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)