Hướng dẫn Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Lộc Thành xác định chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Thứ năm, 29/11/2012 09:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 27/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 239/BXD-KTXD gửi Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Lộc Thành về việc xác định chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Chi phí quản lý dự án xác định theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình là nguồn kinh phí cần thiết cho chủ đầu tư để tổ chức quản lý các công việc của dự án trong đó có công việc tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng. Chi phí quản lý dự án được xác định theo định mức tỷ lệ công bố trong Quyết định số 957/QĐ-BXD nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT).

Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình, chi phí này được xác định bằng cách lập dự toán trên cơ sở yêu cầu về khối lượng công việc tư vấn phải thực hiện và các yêu cầu khác có liên quan theo hướng dẫn tại Phụ lục của Quyết định số 957/QĐ-BXD.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 239/BXD-KTXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_239-BXD-KTXD_27112012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)