Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2023

Thứ ba, 28/02/2023 13:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/02/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 119/QĐ-BXD phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng  năm 2023.

Kế hoạch lần này có mục tiêu tổng quát là hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu xây dựng và triển khai Chính phủ điện tử, yêu cầu về nhiệm vụ chuyến đổi số của Bộ Xây dựng; ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ; nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng và triển khai các cơ sở dữ liệu tập trung liên quan đến các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại cơ quan Bộ Xây dựng.

Ngoài mục tiêu tổng quát, Kế hoạch cũng đề ra 3 nhóm mục tiêu cụ thể. Trong nhóm mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan Bộ Xây dựng, một số mục tiêu quan trọng cần phải hoàn thành là 100% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các đơn vị trong khối cơ quan Bộ Xây dựng được thực hiện dưới dạng văn bản điện tử; 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa Bộ Xây dựng với các cơ quan Nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử; tối thiểu 90% hồ sơ công việc tại Bộ Xây dựng được xử lý trên môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc; 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng quản lý nghiệp vụ trên nền tảng số…

Trong nhóm mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp, Kế hoạch yêu cầu 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của Bộ Xây dựng từ Trung ương tới địa phương; tối thiểu 60% tỷ lệ hồ sơ trên hệ thống Thủ tục hành chính trực tuyến Bộ Xây dựng được giải quyết; tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng…

Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, Kế hoạch của Bộ Xây dựng có đề ra tổng cộng 61 nhiệm vụ cụ thể trong 8 lĩnh vực trọng tâm yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Đó là các lĩnh vực nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng và Chính phủ số.

Trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm có thể kể đến là phổ biến, tuyên truyền về ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023; tuyên truyền về kênh Chuyển đổi số Quốc gia trên ứng dụng Zalo; hoàn thành xây dựng Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và trình Chính phủ ban hành năm 2023; xây dựng và ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số ngành Xây dựng năm 2024; hoàn thành xây dựng Kho dữ liệu dùng chung ngành Xây dựng; xây dựng và triển khai kênh tương tác trực tuyến giữa Bộ Xây dựng và người dân, doanh nghiệp…

Theo kế hoạch, Trung tâm Thông tin sẽ là đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc việc triển khai, định kỳ báo cáo lãnh đạo Bộ về các kết quả thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/02/2023.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 119/QĐ-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)