Đôn đốc lấy ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đề xuất nội dung tích hợp

Thứ ba, 07/03/2023 16:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/3/2023, Bộ Xây dựng đã có Công văn 806/BXD-PTĐT về việc đôn đốc lấy ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đề xuất nội dung tích hợp.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 294/QĐ-TTg ngày 24/02/2020 về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựng đang tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ quy định tại Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; ngày 30/12/2022, Bộ Xây dựng đã có các văn bản: số 5985/BXD-PTĐT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số 5986/BXD-PTĐT gửi các cơ quan liên quan; số 5987/BXD-PTĐT gửi các Bộ ngành đề nghị các Cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến góp ý đối với dự thảo Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Dự thảo lần 1 của Quy hoạch gửi kèm theo).

Đến nay, Bộ Xây dựng chưa nhận được ý kiến góp ý của Quý Cơ quan. Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị Quý Cơ quan phối hợp có ý kiến góp ý để Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, chuẩn bị lấy ý kiến lần 2 về nội dung Quy hoạch.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 10/3/2023.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_806-BXD-PTDT_07032023.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 806/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)