Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Thứ ba, 22/11/2022 17:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5319/BXD-KHTC gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh; Sở Giao thông - Xây dựng tỉnh Lào Cai về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Để chuẩn bị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị thực hiện báo cáo theo các nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022:

a) Đánh giá tình hình thực hiện các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên địa bàn trong năm 2022;

Nêu rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ, những mặt được và chưa được, các vướng mắc trong quá trình thực hiện; nguyên nhân và đề xuất những giải pháp khắc phục, các kiến nghị đề xuất đối với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan (nếu có). Trong đó có đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đặc biệt đối với các lĩnh vực ngành Xây dựng.

b) Số liệu: Báo cáo theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.

2. Xây dựng Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023:

Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của ngành Xây dựng và các giải pháp để thực hiện.

Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở khẩn trương, nghiêm túc thực hiện báo cáo các nội dung trên, gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/11/2022.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5319-BXD-KHTC_22112022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5319/BXD-KHTC.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)