Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022

Thứ năm, 19/05/2022 16:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/5/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1713/BXD-KHCN gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022.

Căn cứ Công văn số 2472/BTNMT-TTTT ngày 11/5/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (ngày 05 tháng 6), Tháng hành động vì môi trường năm 2022, Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các nội dung sau:

1. Trung tâm Thông tin là đầu mối, phối hợp với đơn vị liên quan treo băng rôn, pano, áp phích tại Trụ sở Bộ Xây dựng (khẩu hiệu tuyên truyền tại Phụ lục số 01 kèm theo công văn này).

2. Các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ có các bài báo, phóng sự, hình ảnh, hoạt động tuyên truyền phù hợp hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022.

3. Đối với các đơn vị khác: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Mít tinh hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.

4. Tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình phục vụ công tác bảo vệ môi trường, phục vụ lợi ích của cộng đồng và các hoạt động phát triển theo hướng bền vững.

5. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó:

- Thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

- Xây dựng lộ trình trong việc thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ môi trường.

6. Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thông tin, tài liệu truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ https://www.monre.gov.vn/; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ https://tainguyenmoitruong.gov.vn/; Tổng cục Môi trường, địa chỉ http://vea.gov.vn.

Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 2 về Bộ Tài nguyên và Môi trường (đầu mối là Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường, Lô E2, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) và Bộ Xây dựng (Đầu mối là Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng, Số 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 15/8/2022.

Mọi thông tin cần thiết liên hệ:

1. Đối với các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới đề nghị liên hệ Bà Đặng Thị Hằng, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; điện thoại: 0985.495.256; Email: danghang1410@gmail.com.

2. Ông Đinh Chính Lợi, Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng; Điện thoại cơ quan: 024.39760271, máy lẻ 122; Fax: 024.39785654; Di động: 0983.140.200; Email: dinhchinhloi@moc.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_1713_BXD_KHCN_19052022_signed.pdf

BXD_1713_BXD_KHCN_19052022.docx


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1713/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)