Báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2021

Thứ ba, 09/11/2021 16:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4637/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2021.

Thực hiện các quy định của pháp luật về phát triển đô thị và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý phát triển đô thị, để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình phát triển đô thị tại địa phương năm 2021 và kế hoạch triển khai năm 2022, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tổng quát về tình hình phát triển đô thị tại địa phương năm 2021 (chi tiết xem Phụ lục 1 gửi kèm công văn này)

2. Cung cấp số liệu cụ thể về:

Biểu 1: Hệ thống đô thị của tỉnh;

Biểu 2: Các dự án đầu tư phát triển đô thị;

Biểu 3: Tình hình biến đổi khí hậu tác động đến đô thị.

3. Dự kiến kế hoạch triển khai công tác phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện phân loại đô thị năm 2022 và các đề xuất, kiến nghị về quản lý phát triển đô thị.

Mẫu báo cáo gửi kèm công văn này hoặc tải file các biểu mẫu từ website: moc.gov.vn.

Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 10/12/2021; kèm theo 01 bản mềm về địa chỉ email: phattriendothi.uda@gmail.com.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_4637_BXD_PTDT_09112021.pdf

BXD_4637_BXD_PTDT_09112021.doc

BXD_4637_BXD_PTDT_09112021_Bieu mau.xlsx


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4637/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)