Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021

Thứ năm, 17/06/2021 18:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 2271/BXD-KHTC gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021.

Theo đó, để chuẩn bị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021 ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở thực hiện báo cáo theo các nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021:

a) Đánh giá tình hình thực hiện các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2021;

Đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đặc biệt đối với các lĩnh vực ngành Xây dựng như: sản xuất vật liệu xây dựng, thị trường bất động sản,…;

Nêu rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ, những mặt được và chưa được, các vướng mắc trong quá trình thực hiện; Nguyên nhân và đề xuất những giải pháp khắc phục, các kiến nghị đề xuất đối với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan (nếu có).

b) Số liệu: Báo cáo theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.

2. Phương hướng, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021: căn cứ kết quả thực hiện được trong 6 tháng đầu năm 2021 xác định phương hướng, nhiệm vụ của ngành Xây dựng tại địa phương trong 6 tháng cuối năm 2021 và các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2021;

Đề xuất giải pháp cấp bách trước mắt và giải pháp lâu dài tháo gỡ khó khăn tại địa phương để khắc phục tác động của đại dịch Covid-19.

Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở khẩn trương, nghiêm túc thực hiện báo cáo các nội dung trên, gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày 25/6/2021, đồng thời gửi theo địa chỉ Email: Vukhtc.moc@gmail.com, fax : 043.9742066 (hoặc vietngabxd@gmail.com – sđt 091 2424 095).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2271-BXD-KHTC_17062021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2271/BXD-KHTC.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)