Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định thay thế Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Thứ tư, 16/06/2021 17:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/6/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 717/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, gồm các ông, bà có tên sau:

I. Ban soạn thảo

1. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Bùi Xuân Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường,bất động sản, Bộ Xây dựng, Phó trưởng ban;

3. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

4. Ông Bùi Tất Hợp, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;

5. Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ pháp luật dân sự, Bộ Tư pháp, Thành viên;

6. Ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

7. Ông Chu Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

8. Ông Nguyễn Đình Hậu, Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành viên;

9. Bà Nguyễn Thị Thoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, Thành viên;

10. Bà Lương Thị Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

11. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành viên. 

12. Ông Nguyễn Phạm Quang Tú, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

13. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Xây dựng, Thành viên;

14. Ông Phạm Quang Định, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

II. Tổ biên tập

1. Ông Bùi Xuân Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Tổ trưởng;

2. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Tổ phó;

3. Ông Nguyễn Hồng Phú, Phó trưởng phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thư ký Tổ biên tập;

4. Ông Vương Duy Dũng, Trưởng phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

5. Bà Lê Hồng Vân, Phó Giám đốc Viện Kinh tế nhà ở và thị trường bất động sản, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

6. Ông Huỳnh Vũ Quốc Phương, Hàm Vụ phó Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;

7. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng phòng Pháp luật kinh tế ngành, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Thành viên;

8. Ông Lê Mạnh Linh, Chuyên viên chính phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

9. Ông Mai Quốc Trường, Trưởng phòng Tích hợp dữ liệu và an ninh mạng, Trung tâm thông tin, Bộ Xây dựng, Thành viên;

10. Bà Nghiêm Thị Thúy Giang, Phó trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên; 

11. Ông Đỗ Bá Đại, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

12. Ông Đặng Anh Tuấn, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

13. Ông Nguyễn Hải Nam, Chuyên viên Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành viên;

14. Ông Trần Lê Hưng, Chuyên viên Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, Thành viên;

15. Bà Nguyễn Yến Nhi, Chuyên viên Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành viên;

16. Ông Phạm Thanh Tùng, Chuyên viên Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

17. Bà Kiều Thị Kim Dung, Chuyên viên Vụ Chính sách và Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên.

Theo Quyết định thành lập, Ban soạn thảo, thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26, 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo và có nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, biên soạn và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định.

3. Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/6/2021.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 717/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)