Công nhận thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang là đô thị loại IV

Thứ năm, 04/02/2021 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 04/02/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 129/QĐ-BXD về việc công nhận thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bẳc Giang là đô thị loại IV.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/02/2021.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 129/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)