Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và giá xây dựng

Thứ tư, 22/03/2017 15:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 21/3/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 193/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và giá xây dựng, bao gồm các thành viên có tên sau:

I. BAN SOẠN THẢO
1. Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng Ban;
2. Ông Phạm Văn Khánh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban;
3. Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;
4. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công thương, Thành viên;
5. Ông Phan Đăng Sơn, Phó Cục trưởng Cục doanh trại/TCHC, Bộ Quốc phòng, Thành viên;
6. Ông Dương Tiến Chung, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên;
7. Ông Lương Đức Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Thành viên;
8. Ông Dương Viết Roãn, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;
9. Ông Lê Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng, Thành viên;
10. Ông Ngô Xuân Quang, Phó Chánh thanh tra, Bộ Xây dựng, Thành viên;
11. Ông Võ Chí Toàn, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên;
12. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;
13. Ông Nguyễn Duy Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;
14. Bà Võ Thị Thanh Xuân, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
15. Ông Nguyễn Tấn Vinh, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
16. Ông Đồng Phước An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, Thành viên;
17. Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;
18. Ông Nguyễn Tuấn, Chuyên viên chính Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Thành viên;
19. Bà Trần Thị Mỹ Dung, Phó trưởng phòng phụ trách, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, Thành viên.

II. TỔ BIÊN TẬP
1. Ông Phạm Văn Khánh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ trưởng;
2. Ông Trần Văn Khôi, Phó Vụ trưởng - Hàm Vụ trưởng, Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ phó thường trực Tổ biên tập;
3. Ông Hoàng Quang Nhu, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng, Thành viên;
4. Ông Huỳnh Vũ Quốc Phương, Hàm Vụ phó Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;
5. Ông Hà Đức Thắng, Hàm Phó Vụ trưởng, Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
6. Bà Đỗ Vũ Anh Thư, Trưởng phòng Phòng Đầu tư trong nước, Vụ Kế hoạch, Bộ Công thương, Thành viên;
7. Ông Phạm Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên;
8. Ông Quách Văn Thành, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;
9. Bà Lê Trường Giang, Phó trưởng Phòng kỹ thuật, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
10. Ông Nguyễn Trung Kiên, Trợ lý phòng Thẩm định, Cục doanh trại/TCHC, Bộ Quốc phòng, Thành viên;
11. Ông Phạm Ngọc Thuông, Chuyên viên phòng Chế độ dự toán, Cục quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên;
12. Ông Cầm Anh Tuấn, Chuyên viên Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;
13. Ông Vũ Quang Hà, Chuyên viên Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, Thành viên;
14. Bà Nguyễn Kim Thoa, Chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Thành viên;
15. Bà Trần Ngọc Diệp, Chuyên viên Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;
16. Ông Nguyễn Hữu Thành, Thanh tra viên, Bộ Xây dựng, Thành viên;
17. Bà Ma Thị Luyến, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;
18. Bà Châu Thị Thu Hà, Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng, Thành viên;
19. Ông Nguyễn Bắc Thủy, Chuyên viên Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
20. Ông Bùi Thái Bình, Chuyên viên Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
21. Ông Đặng Hoài Nam,Chuyên viên Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
22. Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Nghiên cứu chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
23. Ông Nguyễn Anh Dũng, Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng Hà Nội, Thành viên;
24. Ông Lê Hữu Dũng, Chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên.

Quyết định nêu rõ, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban soạn thảo và Tổ biên tập:

Ban soạn thảo chịu trách nhiệm và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo, có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 193/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)