TCty Xây dựng Hà Nội: Thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp

Thứ tư, 02/11/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Theo kết quả đã thống kê, 5 năm qua, TCty Xây dựng Hà Nội đã tập trung thực hiện hiệu quả định hướng phát triển SXKD của TCty là: Đa dạng hoá sản xuất kinh doanh, trong đó trọng tâm là xây dựng dân dụng, công nghiệp và kết cấu hạ tầng, SXCN, VLXD, tư vấn…
Đặc biệt đến nay, TCty đã thực hiện chuyển đổi được 13 DN thành Cty cổ phần và 5 đơn vị còn lại đang thực hiện những bước cuối cùng để chuyển sang cổ phần. Đây là cơ sở để TCty chuyển sang hoạt động theo mô hình Cty mẹ - Cty con vào tháng 11/2005 như hoạch định. Các Cty sau cổ phần đều đã từng bước ổn định, phát triển, đời sống và thu nhập của CBCNV được cải thiện và nâng cao rõ rệt, doanh thu bình quân tăng 23% so với năm trước, lợi tức chia cho các cổ đông đều đạt và vượt kế hoạch đề ra là tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao năng lực hiệu quả phát huy vai trò làm chủ của người lao động, đẩy mạnh phát triển đơn vị, trong đó những đơn vị xuất sắc, tiêu biểu là Cty Cổ phần Lắp máy Điện nước, Cty Cổ phần XD số 2, Cty Cổ phần Bạch Đằng, Cty Cổ phần Đầu tư & PTXD…

Nguồn tin: Báo Xây dựng, số 87, ngày 01/11/2005
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)