Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam phối hợp triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Thứ tư, 15/05/2024 16:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/5/2024, tại Hà Nội, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (thuộc Bộ Xây dựng) và Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) ký kết Chương trình phối hợp triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024. Đây là một trong những họat động thiết thực của ngành Xây dựng nhằm hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024, đồng thời thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.


Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị ký kết Chương trình phối hợp triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024

Tham dự Lễ ký kết có Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Phạm Minh Hà, Phó Cục trưởng Hà Huy Hà - Chủ tịch Công đoàn Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Thanh Tùng cho biết: Trong những năm qua, nhận thức được tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ trong ngành Xây dựng, CĐXDVN đã thường xuyên chỉ đạo các Công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATVSLĐ; tổ chức phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ; tổ chức các lớp tập huấn về ATVSLĐ cho cán bộ Công đoàn các cấp…

CĐXDVN đã tích cực tham gia xây dựng các văn bản pháp luật như: Nghị định, thông tư hướng dẫn; các quy chuẩn, tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn trong xây dựng; bổ sung danh mục nghề, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của ngành Xây dựng...; tham gia góp ý xây dựng vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác ATVSLĐ của Bộ Xây dựng; tham gia, phối hợp với Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng triển khai công tác ATVSLĐ; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ tại các dự án, công trình xây dựng và doanh nghiệp trong Ngành.

Theo Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Thanh Tùng, việc ký kết Chương trình hành động triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2024 giữa Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam là hoạt động có ý nghĩa to lớn, thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024, giúp đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ trong hoạt động xây dựng, đồng thời thúc đẩy công tác quản lý Nhà nước về ATVSLĐ của các cơ quan chuyên môn về xây dựng, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và triển khai chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2024.

Nhấn mạnh sự quan tâm của Bộ Xây dựng đối với công tác đảm bảo ATVSLĐ, Cục trưởng Phạm Minh Hà cho biết, thời gian qua, công tác ATVSLĐ trong ngành Xây dựng đã được đẩy mạnh thông qua các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ trong hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, đồng thời công tác quản lý Nhà nước về ATVSLĐ của các cơ quan chuyên môn về xây dựng đã được tập trung, phân định khá rõ trong các văn bản pháp luật.

Đến nay, Bộ Xây dựng đã rà soát tiêu chuẩn đánh giá các ngành nghề nguy hiểm và trong năm 2024 sẽ hoàn thành xây dựng các hướng dẫn về chuyên môn để các tổ chức và cá nhân được biết quyền lợi và trách nhiệm của mình trong công tác ATVSLĐ.


Quang cảnh buổi lễ

Theo Chương trình phối hợp triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2024, hai bên sẽ tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác ATVSLĐ để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hoặc ban hành văn bản mới để hướng dẫn, tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024, tập trung vào các nội dung chủ yếu: Tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, trong đó tập trung tuyên truyền các quy định pháp luật về ATVSLĐ của ngành Xây dựng; tổ chức phát động phong trào thi đua “Đảm bảo ATVSLĐ trong thi công xây dựng”; tổ chức các chương trình, hoạt động hưởng ứng phù hợp với chủ đề, nội dung của Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2024.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp hướng dẫn các chủ thể tham gia xây dựng rà soát, hoàn thiện hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ; quy định rõ trách nhiệm quản lý về ATVSLĐ theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP; rà soát, bổ sung các quy định, quy trình, biện pháp đảm bảo ATVSLĐ; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng về ATVSLĐ cho các bộ phận quản lý, giám sát về ATVSLĐ, huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động theo quy định; tổ chức hội nghị, hội thảo, đối thoại về ATVSLĐ; hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn và các biện pháp phòng ngừa tai nạn trên công trường. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ tại một số công trình xây dựng.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)