Nghiệm thu Nhiệm vụ “Thiết kế điển hình công trình phục vụ thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất: Trường mầm non”

Thứ hai, 13/05/2024 17:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/5/2024, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế “Thiết kế điển hình công trình phục vụ thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất: Trường mầm non”, do Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Hồ Chí Quang - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.


ThS. Nguyễn Quốc Hoàng bảo vệ kết quả thực hiện nhiệm vụ trước Hội đồng

Báo cáo trước Hội động, ThS. Nguyễn Quốc Hoàng - Chủ trì Nhiệm vụ nêu lý do, sự cần thiết nghiên cứu, xây dựng thiết kế điển hình trường mầm non tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng thời cho biết, mục tiêu của Nhiệm vụ nhằm xây dựng mô hình trường mầm non phục vụ con em công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất, đảm bảo thống nhất về dây chuyền hoạt động, và hợp lý về cơ cấu các khối chức năng; góp phần hoàn thiện hệ thống thiết chế công đoàn cho công nhân khu công nghiệp, nhằm cải thiện và nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho công nhân; tiết kiệm thời gian cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng; tiết kiệm chi phí xây dựng; đồng bộ về mặt kiến trúc, quy hoạch.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất 3 mẫu thiết kế điển hình trường mầm non khu công nghiệp, khu chế xuất, bao gồm: Phương án được thiết kế nằm trong khu thiết chế công đoàn phục vụ khu công nghiệp có diện tích > 500ha (quy mô > 10.000 công nhân lao động): trường mầm non quy mô 20 lớp (10 nhóm trẻ và 10 lớp mẫu giáo), diện tích khu đất 10.550m2, diện tích xây dựng: 3.330m2, mật độ xây dựng: 31,56%, cao 2 tầng; phương án được thiết kế nằm trong khu thiết chế công đoàn phục vụ khu công nghiệp có diện tích 200-500ha (quy mô 5.000-10.000 công nhân lao động): trường mầm non quy mô 12 lớp (6 nhóm trẻ và 6 lớp mẫu giáo), diện tích khu đất là 8.050m², diện tích xây dựng là 2.760m², mật độ xây dựng là 34%, cao 2 tầng; phương án được thiết kế nằm trong khu thiết chế công đoàn phục vụ khu công nghiệp có diện tích < 200ha (quy mô < 5.000 công nhân lao động): trường mầm non quy mô 9 lớp (4 nhóm trẻ và 5 lớp mẫu giáo), diện tích khu đất là 5.180m², diện tích xây dựng là 1.630m², mật độ xây dựng là 30%, cao 2 tầng.


Chuyên gia phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Kết thúc quá trình nghiên cứu, Nhiệm vụ kiến nghị: để đạt được mục tiêu phát triển trường mầm non cho con em công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất, Nhà nước cần có chính sách tổng thể và đồng bộ để các cấp chính quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân và người lao động thực sự quan tâm và cùng vào cuộc; gắn liền với sự hình thành và phát triển của các trường mầm non với sự hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất; chú trọng xã hội hóa bằng cách kêu gọi các doanh nghiệp trên cùng một khu, cụm công nghiệp đóng góp kinh phí để đầu tư xây dựng trường mầm non cho con em công nhân khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần chú trọng phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có khu công nghiệp) xây dựng mô hình thí điểm và phát triển hệ thống trường mầm non cho con em công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất đảm bảo các yêu cầu về mỹ quan, đồng bộ về mặt kiến trúc, quy hoạch; chú trọng công nghiệp hóa trong công tác thiết kế xây dựng, đảm bảo các tiêu chí nhanh, bền, rẻ.

Tại cuộc họp, các chuyên gia, thành viên Hội đồng nhất trí với lý do, sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ; đồng thời đánh giá, trong thời hạn được giao, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm theo hợp đồng; hồ sơ nghiệm thu tuân thủ đúng quy định. Báo cáo tổng kết đa dạng thông tin; các đề xuất, kiến nghị có tính khả thi; các mẫu thiết kế điển hình rõ ràng, đảm bảo chất lượng.

Tuy nhiên, theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu cần rà soát, thống nhất cách sử dụng thuật ngữ; cần trích dẫn nguồn các thông tin, số liệu tổng hợp, thu thập được; xem xét bổ sung thiết kế sân vườn, thiết bị vui chơi cho trẻ em ở các trường mầm non; rà soát các thông tin số liệu, bản vẽ; sớm hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Hội đồng thống nhất bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)