Hội nghị tập huấn Nghị định số 44/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, hướng dẫn sử dụng phần mềm dùng chung

Thứ sáu, 15/09/2023 17:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/9/2023, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản phối hợp với Trung tâm Thông tin (Bộ Xây dựng) tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định số 44/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, hướng dẫn sử dụng phần mềm dùng chung.


Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Hoàng Hải phát biểu tại hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính Cơ quan Bộ Xây dựng tới các điểm cầu thuộc Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trên toàn quốc; các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Hoàng Hải nhấn mạnh mục đích của chương trình tập huấn nhằm giúp cán bộ, công chức và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà ở và thị trường bất động sản nắm rõ những quy định về việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong việc kết nối và chia sẻ, công bố thông tin, dữ liệu trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Trình bày những nội dung cơ bản của Nghị định số 44/2022/NĐ-CP, ông Vương Duy Dũng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cho biết, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng thống nhất trên toàn quốc nhằm chia sẻ, cung cấp thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ công tác quản lý nhà nước và việc công bố các số liệu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.


Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Ngọc Quang phát biểu tại hội nghị

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng và quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, đảm bảo tính khoa học, thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng. Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản phải bảo đảm phục vụ kịp thời yêu cầu công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia; các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được thu thập, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, công khai, minh bạch và dễ tiếp cận; việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải đảm bảo đúng mục đích, tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành đối với khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu.

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản gồm: hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở và đất ở do Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành theo thẩm quyền; số liệu, kết quả, báo cáo của các chương trình điều tra, thống kê quốc gia về nhà ở; các thông tin, dữ liệu về Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở và kết quả thực hiện phát triển nhà ở trên toàn quốc được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu nhà ở địa phương; các thông tin, dữ liệu về biến động liên quan đến quá trình quản lý, sử dụng nhà ở, đất ở trên toàn quốc được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu nhà ở địa phương; số liệu, kết quả, báo cáo của các chương trình điều tra, thống kê về nhà ở tại địa phương; các thông tin, dữ liệu về việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn đối với từng trường hợp phát triển nhà ở cụ thể; các thông tin, dữ liệu về biến động liên quan đến quá trình quản lý, sử dụng nhà ở, đất ở trên địa bàn.

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính quyền điện tử ở địa phương, đáp ứng chuẩn về cơ sở dữ liệu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ thông tin, định mức kinh tế kỹ thuật và được quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Phó Cục trưởng Vương Duy Dũng cho biết, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022 và thay thế Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Thông tin hướng dẫn các đại biểu quản lý, sử dụng phần mềm dùng chung, như: thiết lập, cấp tài khoản cho đầu mối nhập dữ liệu, cách thức nhập, lưu, chia sẻ dữ liệu; trao đổi và giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của các đại biểu trong việc cập nhật, chia sẻ dữ liệu trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.


Toàn cảnh hội nghị

Để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Ngọc Quang nhấn mạnh sự cần thiết phối hợp 2 chiều giữa Bộ Xây dựng với các Sở Xây dựng địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng sẽ thiết lập đường dây nóng, nhóm zalo gồm lãnh đạo và chuyên viên Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Trung tâm Thông tin để hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai Nghị định số 44/2022/NĐ-CP đảm bảo kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)