Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng

Thứ sáu, 24/03/2023 13:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/3/2023, tại Trụ sở Bộ Xây dựng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng về công tác phối hợp giữa các bên. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đồng chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc, phía Bộ Xây dựng có đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Nguyễn Tường Văn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng; phía Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương có các đồng chí Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sinh báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng với Ban Cán sự Đảng trong năm 2022 và Quý I/2023, trong đó nêu rõ, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã tích cực phối hợp với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; chủ động, tích cực, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng.

Trên cơ sở những kết quả quan trọng đã đạt được trong hoạt động phối hợp giữa Đảng ủy Bộ Xây dựng với Ban Cán sự Đảng năm 2022, bước sang năm 2023, Đảng ủy Bộ Xây dựng tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, tiếp tục tăng cường phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai quyết liệt, đổi mới hơn các nội dung, nguyên tắc sinh hoạt Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2023).

Đảng ủy Bộ Xây dựng đặt ra các mục tiêu phấn đấu thực hiện trong năm 2023 gồm: 100% đảng viên của Đảng bộ Bộ Xây dựng được học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của cấp ủy các cấp và 100% cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ; 100% chi bộ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc; 100% cấp ủy, tổ chức đảng các cấp rà soát, bổ sung, ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy; quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; 100% đảng ủy, chi ủy và ủy ban kiểm tra các đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, đạt kết quả, đúng quy định; phấn đấu 100% tổ đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 90% đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 120 - 150 quần chúng ưu tú, kết nạp từ 70 - 80 đảng viên mới trở lên; công nhận đảng viên chính thức đúng thời hạn; lãnh đạo Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn thanh niên Bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá Đảng ủy Bộ Xây dựng là một trong những cơ sở đảng tích cực nhất trong Đảng ủy Khối, các hoạt động, chương trình làm việc đều được xây dựng, triển khai bài bản, nề nếp, thực chất và hiệu quả. Bên cạnh nhiều kết quả tích cực mà Đảng ủy Bộ đã đạt được, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng thẳng thắn nêu lên một số nội dung cần được cải thiện, tăng cường hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thể ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Cán sự Đảng với Đảng ủy Bộ Xây dựng, giữa Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Xây dựng với Đảng ủy Khối và những kết quả quan trọng Bộ Xây dựng đã đạt được trong triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2022 và Quý I/2023. Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị Đảng ủy Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, bám sát và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối, Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Ban Cán sự, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cảm ơn Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đã quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Đảng ủy Bộ Xây dựng, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Đánh giá cao sự quan tâm, hiệu quả phối hợp của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh sự cần thiết tổng kết, rà soát, đánh giá Quy chế phối hợp giữa 2 bên để hướng đến ký Quy chế phối hợp mới giữa Đảng ủy Khối với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Quang cảnh buổi làm việc

Trên cơ sở những ý kiến trao đổi, đóng góp, đề xuất của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể và Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị thống nhất 2 bên sẽ tổ chức rà soát, đánh giá Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng và Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, tiến tới ký kết Quy chế mới, đảm bảo thực hiện hiệu quả nhất các nội dung 2 bên cùng quan tâm, phối hợp thực hiện trong thời gian tới.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)